• +789 654 569
  • biuro@aldmax.pl

HURTOWNIA Kostki brukowej

hand car wash and detailing service

advanced

Construction

Construction

O nas

Posiadamy nowoczesny park maszyn co pozwala nam zrealizowa� ka�dego typu zlecenie obs�uguj�c inwestor�w indywidualnych oraz instytucjonalnych na terenie miasta Pozna� oraz w woj. Wielkopolskim. Wszystkie us�ugi wykonujemy z pe�nym profesjonalizmem oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co pozwala nam udziela� d�ugich okres�w gwarancji na wykonane us�ugi wynosz�cych nawet 60 miesi�cy. Wychodz�c naprzeciw oczekiwaniom klient�w w 2008 r poszerzyli�my nasze us�ugi o wynajem koparko-�adowarki.

wi�cej